Studio

Fase 1 // Strategie & inventarisatie

Ongeacht of het een woonhuis, een werkplek of een openbare ruimte betreft, het startpunt binnen onze studio is een persoonlijk gesprek; elkaar beter leren kennen en vooral: luisteren en vragen. We verdiepen ons in het pand, de ruimte, de opdrachtgever, de doelstellingen en doelgroep. Wat is de wens? Wat is het doel? Waar heeft de gebruiker behoefte aan? Wat zijn mogelijkheden?

Fase 2 // Concept & ontwerp

De kennismaking en het vooronderzoek vertalen we naar een helder concept met duidelijke uitgangspunten welke ons in staat stelt het beste uit een ruimte te halen. De gebruiker staat in onze concepten centraal en vormt de basis waarop het ontwerp wordt uitgewerkt. Op basis van het concept maken we een ontwerp dat past bij de wensen, recht doet aan de ruimte en met respect voor de oorsprong. Zoals de geschiedenis van een pand, de structuur van een gezin of de bedrijfscultuur.

We starten het ontwerpproces met een vlekkenplan waarin alle ruimtes een duidelijke functie krijgen. Wij adviseren hierin op basis van functionaliteit én esthetiek waarbij het programma van eisen voor ons de leidraad is. Zoals het concept, stemmen we ook het interieurontwerp af op de wensen, doelstellingen en identiteit van de opdrachtgever.

Tussentijdse ‘concept checks’ zijn essentieel in het interieurontwerp. Hebben we de wensen goed vertaald in het voorstel? Bieden we de juiste oplossingen voor gestelde uitdagingen van een ruimte? Staat het interieurplan in dienst van de gebruiker en het doel van de ruimte?

We selecteren passende vormen, kleuren en materialen waarin contrasten en dynamiek in de toepassing van functionele en decoratieve elementen altijd zorgen voor een verrassend voorstel.

Voor het interieurontwerp gebruiken we tekentechnieken die variëren van handmatige schets tot digitale driedimensionale visualisaties. Het is tevens mogelijk om een interactieve virtuele tour te maken door middel van 3D animatie.

Fase 3 // Voorbereiding & detaillering

Nadat alle keuzes zijn gemaakt wordt het ontwerp definitief en is de volgende stap het maken van technische uitwerking van alle onderdelen zodat de uitvoering van het bouwkundige en de installatie kan worden opgestart. Er wordt een kostenraming gemaakt en er worden leveranciers/uitvoerende partijen geselecteerd.

Na deze fase start de daadwerkelijke uitvoering, waarin wij desgewenst betrokken blijven vanuit de STUDIO in fase 4 of de totale coördinatie en begeleiding uit handen kunnen nemen. Meer informatie hierover is te vinden via /REALISATIE/.

Fase 4 // Controle & ondersteuning

Gedurende de uitvoering blijft de STUDIO nauw betrokken als aanspreekpunt en bewaakt het ontwerp. Met de geselecteerde partijen worden op locatie details besproken en meerdere malen zal de ontwerp(st)er esthetische controles uitvoeren op de bouw.

Bij elke stap van dit proces blijft de opdrachtgever nauw betrokken, en houdt contact met de diverse partijen. Hij moet zichzelf herkennen in het ontwerp en de voorgestelde uitwerking. Het eindresultaat is een ruimte die qua karakter aansluit bij dat van de gebruiker en zijn omgeving.

De realisatie van uw verbouwing liever uit handen geven? Meer informatie hierover is te vinden via /REALISATIE/.

// Development

Van transformatieprojecten tot aan nieuwbouwtorens. DOEN adviseert ontwikkelaars en bouwers in het verkooptraject bij de indeling en opmaak van woningplattegronden en houden hierbij rekening met de beoogde doelgroep en technische restricties die gelden binnen het project.

Voor de verkoop maakt onze studio de sfeerplattegronden op in de gewenste uitstraling, passend bij het project. Hiernaast kunnen wij sfeermoodboards en 3D visualisaties maken voor in de verkoopbrochure die het interieurplaatje compleet maken.

Bij maatwerktrajecten adviseren wij individuele kopers bij het maken van interieurkeuzes en het opzetten van bijvoorbeeld een licht- en elektraplan en werken wij toe naar een uniek thuis voor de bewoners.

In samenwerking met projectontwikkelaars en woningbouwers begeleiden wij ook desgewenst de kopers die bij een nieuwbouwproject voor een maatwerkproces hebben gekozen. Samen met de kopers gaan we op zoek naar een optimale indeling van de woning en adviseren wij bij de indeling van de woning, elektra- en lichtplan, kleuren- en materialen, maatwerk en meubilair.